Prislista

Hemförlossning: 35.000 kr

Barnmorskedoula: 25.000 kr

Hembesök: 1.500 kr 60min (samtalsstöd, stöd i latensfas, amningshjälp, stöd i 4e trimestern etc.)

Till alla resor tillkommer reseersättning på 35 kr/mil + 600kr per bil om resan överstiger 40min.
Vi bor i Löderup, Gärsnes och Lund och brukar samåka när vi kan.

 

Vi önskar och jobbar för att man ska kunna ha fler vårdval och att det ska vara finansierat att föda hemma, tyvärr är det inte så idag men vi uppmanar de födande att ansöka om förlossningspeng från sin region, det bidrar till att visa att efterfrågan finns. Information om det och hur du kan skriva hittar du på Birth Rights Sweden