WhatsApp Image 2023 03 13 at 17.24.46

Vi, Friederike, Michelle och Sandra är Livmödrarna; tre barnmorskor som erbjuder gravida personligt stöd inför förlossning, hemförlossning eller sjukhusfödsel samt eftervård. Valet är ert och framför allt på era villkor, vi utformar våra tjänster efter era önskemål och situation. Vi tar uppdrag i hela Skåne och har nära anslutning till Lund, Malmö och runt Österlen.

WhatsApp Image 2023 02 16 at 13.19.02

Friederike Hahn

”Friederike har varit barnmorska i tolv år, och arbetat lika länge på förlossning och BB i Ystad. Hon är 52 år och bor på Österlen. Att bli barnmorska var hennes dröm ända sedan hon födde sitt första barn 1993 i ett så kallat födelsehus i Tyskland. Hon var ung, orädd, och nyfiken på födandet, och denna födsel väckte en inre styrka, en eufori. Det var något magiskt och stort som hon önskar att varje kvinna skulle få uppleva när hon föder sitt barn. Hennes andra och tredje barn födde hon hemma, -96 och -99. Det var, för henne, den bästa platsen, där hon var trygg och i sin egen kraft. En helt annan dimension av födandet och av att vara mamma fick hon uppleva när hennes yngsta barn kom till världen 2014.
Friederike ser det som en ynnest att få utöva sitt drömyrke och är tacksam att få lov att vara med när nya själar kommer till världen och när kvinnor föds till mödrar och män till fädrar, vilken resa för alla! Med lyhördhet för varje enskild kvinna, tillit till hennes kropp och själ, ödmjukhet, lugn, kunskap och erfarenhet vill hon bidra till att skapa ett rum där födslokrafterna kan verka ostörda och där kvinnan är i balans i sitt födande. Friederike talar även tyska”

WhatsApp Image 2023 02 16 at 13.18.26

Sandra Martin

”Sandra har jobbat som barnmorska i 17 år, och i 17 år har hon även bistått hemförlossningar runt om i Skåne. Att skriva att Sandra jobbar med barnmorskeri är otillräckligt, hon andas barnmorskeri, hela hennes identitet är barnmorska ända ut i fingerspetsarna, något som man snabbt märker av i hennes närhet. Hon dras till att åka iväg och hjälpa kvinnor i deras övergång till moderskap i andra länder, något som sattes i rullning av hennes volontärarbete i Nepal. Nyligen volontärade hon på en barnmorskeledd enhet i Indien där hon tog till sig nya kunskaper och erfarenheter. Sandra har själv fött 7 barn.”

WhatsApp Image 2023 02 16 at 13.25.09

Michelle Aguilar

”Michelle har jobbat som licensierad barnmorska inom förlossning i 5 år. Under hennes studieperioder har hon även praktiserat i Vietnam och Uganda, upplevelser som motiverat henne att kämpa för kvinnors rätt att välja. Hon började sin karriär på Ystad BB, där hon tack vare insiktsfulla födande och kunniga, kloka barnmorskekollegor, fick lära sig om styrkan och kraften som den födande besitter när denne ska föda barn. Det har visat sig tydligt för henne att konsten i att bistå en förlossning ligger i att vara lyhörd gentemot de som står i fokus. Michelle är själv en nybliven mamma som fick äran att välkomna sin dotter i tryggheten av sitt hem. Hon jobbar för närvarande också på förlossningen i Malmö. Michelle talar även spanska”

LivMödrarna i Österlenmagasinet

Läs intervjun här.

Screen Shot 2023 08 08 at 11.40.11